• images/stories/slider/ScandiEuroBanner.jpg
  • images/stories/slider/header1.jpg
  • images/stories/slider/slider_02.jpg
  • images/stories/slider/slider_03.jpg
  • images/stories/slider/slider_04.jpg
  • images/stories/slider/slider_05.jpg



Posredovanje i nadzor pri izvođenju radova

 

 

nadyor

 

Sukladno ugovoru, izvođač je dužan omogućiti naručitelju određenih radova stalan nadzor nad radovima te kontrolu količine i kvalitete utrošenog materijala kako bi se osigurao da je izvođač postupao u skladu sa zahtjevima naručitelja.


ScandiEuro Vaš je posrednik u nadzoru izvođenja radova tako što osigurava prisustvo vještaka i eventualno procjenitelja štete u svrhu nadzora i osiguranja kvalitetnog izvođenja Vaših radova te eventualnog otklanjanja nedostataka a na zadovoljstvo obiju strana.

 



 
Grupacija logoGroupMobiCash
Grupacija
 
ASEuroASEuro
WebShop - WebKatalog
     

 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku
 
DostavaDostava
na kućni prag
 
WMW-logo web CS2WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
   Miran-San noviMiranSan
Osiguranje
 
mobicash-logoMobiCash
Mobilna evidencija